Moeilijke termen

Data science

'Data science' betekent letterlijk 'data wetenschap'. Wetenschappelijke theorieën uit met name de vakgebieden wiskunde en statistiek worden toegepast op data. En dat met behulp van programmeertalen. Daarmee zijn 2 elementen van data science benoemd: wiskunde/statistiek en 'computer science'.

Data krijgt echter pas betekenis binnen een bepaalde context. Daarom is kennis van het werkterrein (bijvoorbeeld bedrijf of bedrijfstak) van de data het derde element.

Nog eenvoudiger zou je kunnen zeggen dat data science toegepaste wiskunde en statistiek is. En dan bestaan er ook verschillende niveau's. Van het simpelweg beschrijven van wat er gebeurt via het verklaren waarom naar het voorspellen of zelfs voorschríjven welke beslissingen te nemen.

DATAGELETTERDHEID

De impact van werken met data in een organisatie wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin mensen data kunnen lezen, begrijpen, interpreteren en mede als basis (durven) gebruiken om beslissingen te nemen. Al deze vaardigheden samen noemen we 'datageletterdheid'.