Planning

Een goede planning is om meerdere redenen essentieel. Het nakomen van verwachtingen van de klant, het optimaal inzetten van personeel en het reduceren van kosten zijn slechts enkele voorbeelden. Plannen zonder gebruik te maken van een systeem is vrijwel ondenkbaar. Een goede data-analyse kan de basis zijn om het planproces te optimaliseren.

Verkorten doorlooptijd
In een veeleisende markt is het van belang om snel te kunnen leveren of op zijn minst een betrouwbare levertijd af te kunnen geven. Een analyse van order- en productie/leverdata kan inzicht geven waar de concrete, realistische kansen liggen.

Verbeteren van de bezettingsgraad
Een stilstaande machine is een dure machine. Op basis van data kan op een alternatieve manier worden gepland. Dat resulteert in efficiënter gebruik van machines (en daarmee lagere kosten). 

Check op juistheid planningscriteria
Als een planningssysteem al langere tijd wordt gebruikt kan het zijn dat niemand meer precies weet op grond van welke criteria er een 'optimale planning' uit het systeem rolt. Het is dan vraag of de 'algoritmes' nog wel actueel zijn.