Organisatiebrede Impact by Data analyse

Deze analyse over de volle breedte van de organisatie legt het ‘datapotentieel’ van de eigen organisatie bloot door externe (markt) en interne (optimalisatie) kansen te identificeren, te kwantificeren en te realiseren. Er worden 4 fasen onderscheiden.

1. Identificeren
Vaak blijft een groot deel van de meerwaarde van ter beschikking staande data onbenut. Omdat er geen tijd voor is, de samenhang ontbreekt, achterliggende definities niet helder zijn of de hoeveelheid data zo groot is dat men door de bomen het bos niet meet ziet.

Op basis van data-analyse wordt een opportunity scan gemaakt. Waar liggen kansen om meer omzet te genereren, kosten te besparen en/of doorlooptijden te verkorten. (Indien er al in eerder stadium een Business Data Opportunity Scan is gemaakt kan deze fase ingekort worden.)

2. Lokaliseren
Door een integrale proces-analyse van de meest vitale bedrijfsprocessen te maken ontstaat overzicht en wordt duidelijk waar in de processen de resultaten zijn te boeken en de meerwaarde is te realiseren. Het geeft verder inzicht in de mate waarin het verloop van de processen aansluit op de doelstellingen en/of inspeelt op de veranderende vraag. Herontwerp van processen kan dan een vervolgstap zijn. Tevens speelt de mensfactor een belangrijke rol. Op welke plaats in het proces komt iedereen het beste tot zijn recht?

De ervaring leert dat een beeld van het geheel (‘big picture’) motiverend werkt voor individuele medewerkers om aan de slag te gaan met oplossingen die binnen hun werkveld liggen.

3. Prioriteren en speciferen
Vervolgens wordt bepaald welke externe en interne kansen op welke wijze kunnen worden opgepakt en in welke volgorde. Vaak kan niet alles tegelijk worden aangepakt maar is het wel zaak de grootste ‘pijnpunten’ als eerste op te pakken.

4. Realiseren
Daarna luidt het devies ‘handen uit de mouwen’ en ‘scoren’! De verhouding tussen uw inzet en Impact by Data verschilt per fase. Procentueel ziet het er (indicatief) als volgt uit:
 • Identificeren
  Uw organisatie: 40%
  Impact by Data: 60% (data-analyse)

 • Lokaliseren
  Uw organisatie: 40%
  Impact by Data: 60% (proces-analyse)

 • Prioriteren en specificeren
  Uw organisatie: 60%
  Impact by Data: 40% (onderzoek, advies, sparring)

 • Realiseren
  Uw organisatie: 80%
  Impact by Data: 20% (proces/project (bege)leiding)
Optioneel is de fase investeren
Welke middelen (en mensen) ontbreken nog om nog meer kansen is successen om te zetten. Een Impact by Data analyse (tot en met de fase ‘Prioriteren en specificeren’) vraagt een investering van € 8.750,00 excl. btw.