Financiën

Door te voldoen aan fiscale wetgeving is het -onder de streep- per maand of kwartaal vaststellen van winst of verlies veelal geborgd. Maar een goede financiële huishouding gaat verder en biedt kansen om 'korter op de bal te spelen', kortom om tijdig bij te sturen.

Gedetailleerde kostprijsberekening
Een beproefde methode om een betrouwbare kostprijs te berekenen is 'activity based costing'. Hiervoor is onder meer inzicht nodig in de aard en omvang van activiteiten die direct of indirect bijdragen aan de totstandkoming van een product of dienst. Reeds beschikbare data kunnen dit inzicht verschaffen.

Voor- en nacalculatie
Organisaties met projecten als kernactiviteit zoals installatiebedrijven, bouwbedrijven maar ook dienstverleners zijn afhankelijk van een goed proces van voor- en nacalculatie. Het draagt bij tot realistische tarieven en bovendien wordt het rendement van de organisatie bewaakt. Inzicht in de betrouwbare data en verwerking in de juiste informatie is daarbij onontbeerlijk.

Debiteurenbeheer
Goed debiteurenbeheer bestaat om te beginnen uit volledigheid, tijdigheid en correctheid van facturatie. Vervolgens is het zaak om binnenkomende betalingen goed te kunnen volgen. Omdat een klant-, facturatie- en betaalgegevens vaak vastliggen in verschillende systemen is koppeling van data nodig om te voorkomen dat werkzaamheden (of leveringen) niet gefactureerd of betaald worden.