Business Data Opportunity Scan

Meestal bestaat er wel een onderbuikgevoel op welk vlak beter gebruik van data van meerwaarde kan zijn (bijv. marge-analyses, doorlooptijden, transportkosten). Door realisaties te vergelijken met de (achteraf) geoptimaliseerde situatie ontstaat inzicht in het realistische verbeterpotentieel. Of anders gesteld: ‘Wat en waar hebben we het in het verleden laten liggen?’ Belangrijker nog: ‘Hoe kunnen we het -met beter gebruik van data- in de toekomst beter doen.

Om dit potentieel te benutten is ontwikkeling van mensen en een ander gebruik van middelen, waaronder systemen en data nodig. En vooral een optimale interactie daartussen! Het gaat dan om datageletterdheid enerzijds en een optimaal gebruik en inrichting van bestaande processen en informatiesystemen.

De Business Data Opportunity Scan geeft onder meer inzicht in

  • Het verbeterpotentieel in termen van interne en externe kansen, zowel kwalitatief als kwantitatief (bijv. markten, klanten, producten, marges, kosten, doorlooptijden).
  • Bijbehorende keuzes ten aanzien van te gebruiken data: ‘Wat is Key?’
  • De gevraagde invulling van datageletterdheid van iedere betrokkene (directie, management en medewerkers).
  • De benodigde procesverbeteringen en -innovatie.
  • De (nieuwe) eisen aan de informatiesystemen en datavoorziening.
De Business Data Opportunity Scan bestaat uit een vooronderzoek, data-analyse en een resultatensessie en we gaan aan de slag met ‘echte’ bedrijfsdata, op basis waarvan de scope in overleg wordt bepaald.

De (indicatieve) prijs voor de complete scan is € 4.250,00 excl. btw maar afhankelijk van de scope zal een passend voorstel worden gemaakt.