“Without data you’re just another person with an opinion.”

Edwards Deming, Statisticus

Datascan Laten Maken

Soms lijkt het alsof de digitalisering van onze samenleving nog maar net is begonnen. In werkelijkheid maken bedrijven, organisaties en hun klanten en leveranciers al decennia gebruik van informatiesystemen die grote hoeveelheden data genereren. De term Big Data is daarmee geboren en in de slipstream daarvan ontstaan nieuwe functies als data scientist en business data manager.

Uiteraard zijn er veel techbedrijven voor wie het creëren van waarde uit data hun kernactiviteit is. Dat neemt niet weg dat er ook voor dienstverlenende, handels- en maakbedrijven volop kansen zijn om zelfstandig de toch al aanwezige data maximaal te benutten. Het structureel verbeteren van bedrijfsprocessen en data driven marketing en sales zijn daar goede voorbeelden van.

Toewerken naar een datagedreven bedrijfsvoering gaat stap-voor-stap en begint bij de mensen in een organisatie. Zij bepalen voor een groot deel zowel de datakwaliteit alsook de mate waarin de meerwaarde van data daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Zij registreren, verzamelen, analyseren, concluderen en beslissen. Allemaal activiteiten die elkaar kunnen versterken maar ook mede afhankelijk zijn van de zogenaamde datageletterdheid van de mensen in de organisatie. Zijn zij vertrouwd met data? Kunnen zij data lezen, begrijpen en durven zij beslissingen te nemen op basis van data?

“Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted.”

Albert Einstein, Natuurkundige

Verbeter uw bedrijfsprocessen

Wij geloven dat de meeste organisaties al heel veel aan potentieel in huis hebben. Zowel aan data genererende informatiesystemen, maar zeker ook aan mensen die -mits goed toegerust- met data kunnen werken en aansturen.

In de praktijk voert de waan van de dag echter de boventoon. Niet zelden wordt men zelfs geleefd door systemen terwijl de systemen eigenlijk ten dienste zouden moeten staan van de organisatie. Hoe dan ook blijft daarmee de waarde van data voor het overgrote deel onbenut.

Hoogste tijd om een keer een frisse blik te werpen op bedrijfsprocessen (mensen en systemen) en de rol van data daarin. Impact by Data kan helpen om de kansen te ontdekken én te benutten.

Zo kunnen we van start gaan

Het zelf verkennen en ervaren van de waarde van data of het aan de slag gaan met een aansprekend, zinvol en actueel onderwerp werkt het best. Dat heeft impact! Impact by Data biedt drie mogelijkheden om stappen te maken in de ontwikkeling van een datagedreven organisatie.
Uiteraard gaan wij ook met u in gesprek om dienstverlening op maat te bespreken.

De mensen achter Impact by Data

Impact by Data is een samenwerking van Luc Spiegels (Spiegels Organisatie Advies) en Mathieu Siemons (Noctuam). Door de gezamenlijke kennis over procesoptimalisatie en data te bundelen is Impact by Data de juiste partner om de waarde van data in het MKB echt te benutten!