Optimaliseer je bestaande bedrijfsprocessen

Data Analyse Onderzoek

Je wordt regelmatig uitgedaagd door terugkerende vraagstukken. En je vraagt je wel eens af welke rol data bij de structurele oplossing zouden kunnen spelen. Graag zetten we met jou én jouw mensen de eerste (of volgende) stap in de wereld van onder andere data science  en datageletterdheid . We houden het eenvoudig en voor iedereen begrijpelijk. 
Dat beloven we!

Wij geloven dat de meeste organisaties meer dan voldoende in huis hebben om met behulp van data hun processen te verbeteren, versnellen of vernieuwen. Dat leidt tot betere resultaten in een of meerdere disciplines .

Luc Spiegels

"A year from now you may wish you had started today"

- Karen Lamb -

Disciplines

Het ervaren van de waarde van data werkt het best door met een relevant en actueel vraagstuk aan de slag te gaan. Dat heeft impact voor de organisatie en de mensen die er werken.

Onze aanpak

Eerst goed luisteren
Wij zijn geen techneuten en wij zijn geen opleiders die maar alvast allerlei oplossingen aandragen. Wij werken vanuit het vraagstuk en doen wat nodig is. Daarom is onze eerste belangrijke stap goed luisteren naar wat het vraagstuk is en wat er speelt binnen de organisatie.

Vrijblijvende afspraak 'Goed luisteren'
Telefonisch/MS Teams, 20-30 minuten

Vraagstuk in kaart
Wanneer het vraagstuk duidelijk is (bijvoorbeeld een noodzakelijk verkorting van de doorlooptijd) dan is het belangrijk om het vraagstuk in kaart te brengen. Belangrijke elementen zijn daarbij het vaststellen van bedrijfsprocessen, organisatieonderdelen en bestaande (!) informatiesystemen die een rol spelen bij het vraagstuk

Vrijblijvende afspraak 'Vraagstuk'
Op locatie, 60 minuten (nader te bepalen)

Inventariseren van nuttige data
Wanneer het vraagstuk voldoende helder is gaan we inventariseren welke data uit welke bestaande systemen ontsloten kunnen worden om het vraagstuk op te lossen. Met een deel van de data gaan we vervolgens aan de slag.

Oplossingsrichtingen
De combinatie van vraagstuk, beschikbare data en organisatie biedt meestal meerdere oplossingsrichtingen. Die werken we kort en bondig uit. Omdat we echte data hebben kunnen we voor iedere oplossingsrichting heel concreet aangeven welke data voor welke mensen in de organisatie een rol spelen. Iedere oplossing heeft een andere impact, zowel qua resultaat maar voor de mensen, processen en systemen in de organisatie.

Gekozen oplossing implementeren
Indien een bepaalde oplossing gekozen is, dan is de implementatie daarvan altijd maatwerk. Wij begrijpen maar al te goed dat het niet simpelweg om data en systemen gaat maar om de mensen die er mee werken. En dat er voor de noodzakelijke verandering bovendien zaken spelen die moeilijk zijn vast te pakken. Onze implementatieaanpak bestaat daarom uit een mix van instrumentele en mensgerichte elementen.