Hoe groeit jouw bedrijf in tijden van schaarste?

Hoe groeit jouw bedrijf in tijden van schaarste?
maandag 22 november 2021

Je kunt er niet omheen dat we in een bijzondere tijd leven. Een van de aspecten van deze tijd is dat we vanwege mondiale ontwikkelingen te maken hebben met schaarste. Organisaties in onder andere het bedrijfsleven, de zorg en overheden kampen met serieuze tekorten aan zowel grond- en hulpstoffen als (gekwalificeerd) personeel. En dat plotsklaps, zo lijkt het bijna.

Over het algemeen zijn we gewend aan overvloed en daarmee eerder aan keuze-stress door de veelheid aan opties dan dat er -zoals nu- juist vanwege schaarste keuzes gemaakt moeten worden. Dat we nu andersoortige keuzes moeten maken is nieuw voor ons.

Laten we als voorbeeld een bedrijf nemen in de maakindustrie dat goede jaren achter de rug heeft en voldoende ‘vet op de botten’ om de volgende financieel gezonde groeistap te maken. Daarvoor is uitbreiding van het machinepark nodig alsook het aantrekken van technisch goed opgeleid personeel. Leveranciers van de beoogde machines geven echter stuk voor stuk aan dat er pas op zijn vroegst over 3 tot 5 jaar geleverd kan worden. Bovendien kan elke technisch geschoolde kandidaat op de arbeidsmarkt op dit moment kiezen uit 6 tot 8 vacatures. De situatie moet onder ogen worden gezien dat groei volgens de traditionele strategie (meer sales-meer investeren-meer mensen) niet het meest voor de hand liggend is.

Gelukkig blijven er qua groeistrategie nog voldoende andere varianten over. Het is dan wel belangrijk om (binnen de bestaande mogelijkheden) de goede keuzes te blijven maken. Voor het maakbedrijf in ons voorbeeld dringt zich bijvoorbeeld de vraag op welke (type) klanten met welke producten moet de sales inspanning voor 2022 zich richten zodat het huidige machinepark optimaal rendeert en mensen zo goed mogelijk worden ingezet.

Een vraag als deze kan worden beantwoord met een zogenaamde ‘orderpakketanalyse’ door het verbinden van sales- en operationele data wordt inzichtelijk welke klant met zijn orderpakket met welke (bruto) marges een beroep doet op welk deel van de schaarse (!) productiecapaciteit en mensen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van reeds aanwezige data uit diverse systemen (ERP, MES, WMS, etc.).

Dit is één van de voorbeelden waarbij met behulp van een integrale data-analyse een antwoord kan worden gegeven op bedrijfseconomische vraagstukken (in dit voorbeeld ingegeven door schaarste). In jouw organisatie spelen ongetwijfeld andere.

Impact by Data ondersteunt organisaties bij het creëren van waarde uit onbenutte data. Juist in deze (bijzondere) tijd. Interesse in een vrijblijvend gesprek over wat Impact by Data kan betekenen voor jouw organisatie? Mail dan naar info@impactbydata.nl of kijk op onze website www.impactbydata.nl.